sâmbătă, 9 iulie 2011

Duminica a 4-a dupa Rusalii - Vindecarea slugii sutaşului

“Pe când intra în Capernaum, s-a apropiat de El un sutaş, rugându-L, Şi zicând: Doamne, sluga mea zace în casă, slăbănog, chinuindu-se cumplit. Şi i-a zis Iisus: Venind, îl voi vindeca. Dar sutaşul, răspunzând, I-a zis: Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperişul meu, ci numai zi cu cuvântul şi se va vindeca sluga mea. Că şi eu sunt om sub stăpânirea altora şi am sub mine ostaşi şi-i spun acestuia: Du-te, şi se duce; şi celuilalt: Vino, şi vine; şi slugii mele: Fă aceasta, şi face. Auzind, Iisus S-a minunat şi a zis celor ce veneau după El: Adevărat grăiesc vouă: la nimeni, în Israel, n-am găsit atâta credinţă. Şi zic vouă că mulţi de la răsărit şi de la apus vor veni şi vor sta la masă cu Avraam, cu Isaac şi cu Iacov în împărăţia cerurilor. Iar fiii împărăţiei vor fi aruncaţi în întunericul cel mai din afară; acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor. Şi a zis Iisus sutaşului: Du-te, fie ţie după cum ai crezut. Şi s-a însănătoşit sluga lui în ceasul acela.” (Ev. Matei 8, 5-13)

Iubiţi credincioşi,

În Sfînta Evanghelie de astăzi se arată cum a vindecat Mîntuitorul pe sluga greu bolnavă a unui conducător de oşti roman care locuia în Capernaum, un mic oraş de lîngă Marea Galileei. Minunea aceasta însă are cîteva caracteristici aparte. Ea s-a săvîrşit datorită credinţei dregătorului roman păgîn, care se închina la idoli. Apoi poate şi sluga lui, care zăcea în casă bolnav, era tot păgîn, deci străin de Legea Vechiului Testament. De asemenea vedem că Mîntuitorul vindecă bolnavul de la distanţă, fără să fie adus de faţă, ceea ce mai rar se întîmplă. Multora le poruncea pentru bolnav: Aduceţi-l aici la Mine! Iar pe alţii îi întreba: Crezi că pot să fac Eu aceasta? Şi dacă bolnavul sau părinţii şi însoţitorii lui mărturiseau cu tărie credinţa în minunile lui Dumnezeu, îndată minunea se săvîrşea şi bolnavul se făcea sănătos de orice boală era cuprins.

Pe sutaşul roman nu l-a întrebat, însă, de crede în dumnezeirea lui Hristos, căci îi cunoştea credinţa inimii. Ba nici nu l-a aşteptat să-i spună ce doreşte. Ci îndată ce sutaşul s-a apropiat de El şi I-a zis: Doamne, sluga mea zace în casă slăbănog, cumplit chinuindu-se; Mîntuitorul, cu multă blîndeţe, i-a zis: Venind, Îl voi vindeca (Matei 8, 6-7). Dar sutaşul, pe lîngă credinţă mare, avea şi multă smerenie. De aceea răspunde: Doamne, nu sînt vrednic să intri sub acoperişul meu, ci numai zi cu cuvîntul şi se va vindeca sluga mea! Auzind aceasta Iisus Hristos, S-a minunat de credinţa sutaşului şi a zis: Adevăr grăiesc vouă: Nici în Israel n-am găsit atîta credinţă! De aceea vă spun că mulţi de la răsărit şi de la apus vor veni şi vor sta la masă cu Avraam, cu Isaac şi cu Iacov în Împărăţia Cerurilor. Iar fiii împărăţiei vor merge în întunericul cel mai dinafară; acolo va fi plîngerea şi scrîşnirea dinţilor. Apoi i-a zis sutaşului: Du-te, şi după cum ai crezut, fie ţie! Şi s-a făcut sănătos sluga lui în ceasul acela (Matei 8, 7-13).

Vedeţi credinţă la un om păgîn? Vedeţi cît poate credinţa curată unită cu smerenia? Amîndouă la un loc fac adevărate minuni. Credinţa pogoară harul asupra aceluia ce se roagă şi smerenia îi deschide inima. Vedeţi leacul prin care se poate vindeca lumea? Credinţa şi smerenia. Că dacă omul a decăzut moral atît de mult, este numai din cauză că s-a depărtat de Dumnezeu şi de smerenie. Necredinţa în Dumnezeu şi mîndria au adus fiinţa umană în starea în care se găseşte astăzi. Vedeţi care este calea cea scurtă şi mai sigură a mîntuirii noastre?

Credinţa şi smerenia! Credinţa că Dumnezeu există şi are milă de lumea pe care a creat-o, de fiecare dintre noi, şi în acelaşi timp, smerenia sinceră, mărturisită că nu sîntem vrednici să intre Hristos în casa şi în inima noastră din cauza mulţimii păcatelor pe care le-am făcut. Iată leacul care poate vindeca omul de astăzi. Să creadă cu tărie şi dreaptă credinţă în Iisus Hristos şi să se socotească cel mai păcătos de pe pămînt.

Zicea sutaşul roman către Hristos: Nu sînt vrednic să intri sub acoperişul meu, ca să ne înveţe şi pe noi creştinii de azi cum să ne apropiem de El. Cum să ne apropiem de rugăciune, de Sfînta Biserică, de cele sfinte din Altar, de Sfînta Scriptură şi mai ales de Sfînta Împărtăşanie. Căci dacă ne rugăm lui Dumnezeu fără frică şi cutremur, dacă intrăm în biserică cu nepăsare şi răutate în inimă, dacă citim Sfînta Scriptură cu mîndrie şi cu duh de iscodire, toate ne sînt spre păcat; căci ne lipsesc cele două virtuţi amintite mai sus – credinţa tare şi smerenia. Aceeaşi osîndă ne aşteaptă dacă ne apropiem de Trupul şi Sîngele lui Hristos nevrednici, nepocăiţi, cu păcate nespovedite, certaţi cu aproapele nostru sau cu canonul neîmplinit.

Vedeţi că acest om, păgîn după credinţă, avea inimă de creştin după faptă. Necreştin fiind, era mai credincios ca iudeii de odinioară şi ca mulţi creştini din zilele noastre. De aceea Mîntuitorul îl laudă în public, zicînd: Adevăr grăiesc vouă, că nici în Israel n-am găsit atîta credinţă! Nu numai între evrei, dar nici între creştinii de astăzi nu se găsesc oameni cu mai multă credinţă ca acest sutaş. Credinţa şi smerenia lui l-a mîntuit, i-a vindecat sluga şi l-a făcut nemuritor     _ _ _ _ _ _ _ _

Iubiţi credincioşi,

Să cerem de la bunul nostru Mîntuitor să ne dea şi nouă credinţa sutaşului roman din Evanghelia de astăzi. Credinţa şi smerenia lui, ca şi dragostea lui pentru sluga bolnavă, sînt virtuţi care lipsesc multor creştini din zilele noastre. Să cerem de la Dumnezeu în rugăciunile noastre mai multă credinţă şi toate virtuţile părinţilor noştri, care ne-au născut şi crescut. Oare de cîte ori s-au rugat şi s-au jertfit pentru noi tata şi mama? Oare nu credinţa lor curată şi lacrimile lor ne-au făcut de atîtea ori sănătoşi, ne-au ajutat în necazurile vieţii, ne-au întărit în credinţă şi ne-au ţinut aproape de Hristos?

Să facem deci şi noi ce au făcut părinţii şi sfinţii noştri. Să le imităm viaţa, credinţa, smerenia, răbdarea şi jertfa lor. Să ne rugăm cu credinţă tare în Dumnezeu pentru toată lumea, începînd cu cei din casa noastră. Să ne rugăm lui Dumnezeu pentru ca fiii şi rudele noastre să aibă credinţă tare şi curată, să vină la biserică regulat, să se ferească de secte şi păcate, să se vindece de boli sufleteşti şi trupeşti şi să urmeze în toate lui Hristos.

Să ne rugăm pentru întărirea dreptei credinţe şi a unităţii creştine în lume. Să ne rugăm cu credinţă pentru cei bolnavi care suferă greu şi aşteaptă rugăciunea şi mîngîierea noastră. Să ne rugăm pentru săraci, pentru orfani, pentru toţi oamenii şi pentru credinţa şi dragostea noastră îi va milui Dumnezeu. Iar Dumnezeul dragostei, al milostivirii şi al iubirii de oameni va primi rugăciunea şi credinţa noastră, va intra în casele şi inimile noastre, va întări credinţa şi pacea în lume, va vindeca şi va alina suferinţele noastre sufleteşti şi trupeşti, va binecuvînta pămîntul cu ploaie timpurie şi tîrzie, va ajuta pe cei pentru care ne rugăm, ne va ierta şi nouă păcatele şi va mîntui în dar sufletele noastre. Amin.

Parintele Ilie Cleopa (fragment de predica)

Ce diferenta!

In timp ce Barack Obama insulta Premiul Nobel pentru pace, dar şi comunitatea internaţională prin actul său de razboi criminal din Libia, bombardand fara mila o tara suverana si independenta, ucigand tineri si batrani nevinovati, cheltuind sute de milioane asociindu-se cu teroriştii islamişti, soţia lui, Michelle încurajează tinerii din lume pentru a respecta drepturile omului, ale femeilor  si impotriva  violenţei .

Ce diferenta intre cei doi! În vizita sa în localitatea Soweto din Africa de Sud, Michelle Obama aduce un omagiu tinerilor africani care au luptat pentru drepturile lor împotriva apartheidului. Ceea ce ea nu a spus a fost că omul pe care soţul ei încearca sa-l ucida - Muammar El-Gadaffi - a făcut mai mult pentru a ajuta negrii sud-africani decât orice alt lider. A luptat mai mult decat orice alt lider internaţional pentru a aduce prosperitate, programe de asistenţă medicală şi e-learning pentru continentul african, gratuit.

In timp ce Barack Obama impreuna cu acolitii sai Cameron si Sarkozy bombardeaza scoli, spitale, ucigand copii, Michelle Obama raspandeste cuvinte datatoare de speranta. Conteaza prea putin cine ii scrie discursurile ei. Conteaza ca se ridica in fata tinerilor din lume, din biserici si vorbeste despre viitorul lor, despre pace si despre guvernari proaste.

Cele de mai sus sunt sesizate de ziaristul si analistul politic Timothy Bancroft-Hinchey aici.

PS. Sau poate o fi simpla ipocrizie?

miercuri, 6 iulie 2011

Afacerea DSK. Factorul Kelly

Se pun întrebări despre seful NYPD, Raymond Kelly. Care este mai exact relaţia dintre Ray Kelly si preşedintele francez Nicolas Sarkozy? Este el cumpărat şi plătit de serviciile de informaţii franceze? În afacerea Dominique Strauss-Kahn, o inscenare a unui viol la Hotel Sofitel, New York, sambata 14 mai 2011, a făcut Ray Kelly o favoare politica lui Sarkozy? Şi dacă da, de ce?

La Paris se vorbeste că grupul francez Accor care detine hotelul Sofitel din Manhattan, are legături operaţionale cu entităţi politice sub acoperire în Franţa. Accor l-a informat pe Ange Mancini, şeful serviciului  de informaţii a lui Sarkozy despre arestarea lui Strauss-Kahn la 23:45 ora Parisului, pe 14 mai, la doar o oră după ce NYPD l-a scos din avionul Air France pe aeroportul JFK.

Atât Kelly cat si sotia sa Veronica sunt francofili. Veronica Kelly călătoreşte în mod regulat în Franţa cu afaceri. Ray Kelly de asemenea călătoreşte în Franţa foarte mult. Interpolul este localizat în Lyon, Franţa. Kelly este implicat in probleme antitero acolo.

În 2006 Kelly a primit Legiunea de Onoare a Franţei din mainile lui Sarkozy, o decoratie infiintată în 1802 de Napoleon Bonaparte. Aceasta este considerată a fi cea mai mare distinctie in Franţa. Este rar pentru americani să primească această onoare. Printre putinii care au primit-o sunt Julia Child, Walt Disney şi Dwight D. Eisenhower.

În vara anului 2010, Nicolas Sarkozy l-a invitat pe Ray Kelly la Paris pentru a sărbători primirea lui Alain Bauer în Legiunea de Onoare. Bauer este un criminalist francez, un expert de securitate naţională şi un francmason de grad treizeci si trei. Un om care cunoaste totul despre satanismului din interior. Bauer a deschis calea pentru detectivii NYPD care urmează să fie delegati permanent la sediul poliţiei din Paris pentru a proteja împotriva "ameninţărilor teroriste".

vezi doua articole incendiare aici si aici.

luni, 4 iulie 2011

Multiculturalismul, spre groapa de gunoi

Guvernul olandez a declarat că intenționează să renunțe la vechiul model al multiculturalismului, care permitea musulmanilor să-și creeze în Olanda o societate paralelă.

În noul proiect de lege cu privire la integrare (însoțit de comentarii și un plan de acțiuni de 15 pagini), pe care ministrul olandez al afacerilor interne Piet Hein Donner l-a prezentat în parlament la 16 iunie, se spune printe altele: “Guvernul împărtășește nemulțumirea publică față de modelul unei societăți multiculturale și planifică să schimbe prioritățile în direcția conservării valorilor naționale ale olandezilor. În legătură cu aceste schimbări, guvernul renunță la conceptul unei societăți multiculturale”.

În continuare, în comentariu la proiect se spune: “Cerințele de integrare sunt justificate, deoarece guvernul cere același lucru și de la proprii săi cetățeni. Societatea ar putea deveni cu timpul atât de disociată încât nimeni nu se va mai simți în Olanda ca acasă. Integrarea va presupune împiedicarea formării unor grupuri izolate”.

Noua politică de integrare va impune mai multe cerințe imigranților. Spre exemplu, imigranții vor fi obligați să cunoască limba olandeză. Guvernul va lua măsuri dure față de imigranții care vor ignora valorile naționale și nu se vor supune legislației olandeze.

De asemenea, guvernul va înceta oferirea subsidiilor imigranților musulmani, deoarece, potrivit lui Donner, “acest lucru nu are nimic în comun cu procesul de integrare a imigranților”. Guvernul urmează să adopte o nouă legislație care va pedepsi căsătoriile fără consimțământul femeii și va lua măsuri împotriva imigranților care din cauza hainelor sale nu pot fi angajați în campul muncii. În special, de la 1 ianuarie 2013, guvernul va interzice orice haină care ascunde fața persoanei. Este vorba în special de burka, vălul islamic.

În caz de necesitate, guvernul va introduce măsuri suplimentare care vor permite lipsirea de dreptul de ședere în țară a imigranților care se sustrag de la procesul de integrare......

In prezent, în Olanda sunt peste 1,2 milioane de musulmani, ceea ce reprezintă 6 la sută din numărul total al populației. Marocanii și turcii reprezintă în jur de două treimi din totalul musulmanilor din Olanda. Majoritatea lor locuiesc în orașe ca Amsterdam, Rotterdam, Haga și Utreht.

Pe măsura creșterii lor numerice, imigranții musulmani devin tot mai insistenți în impunerea islamului în societatea olandeză. Spre exemplu într-un film prezentat la emisiunea “Netwerk” în iunie 2009 se afirma că legislația olandeză împiedică funcționarea normală a justiției islamice în Olanda.

sursa

Vezi si:
Esecul politicilor multiculturale
Esuarea unui proiect - Multiculturalismul

duminică, 3 iulie 2011

Statele Unite in pragul unei revolutii rasiale

Pentru prima data in istoria Americii majoritatea copiilor din aceasta tara nu sunt albi. Daca aceasta tendinta continua, imaginea tipica a americanului blond anglo-saxon devine anacronica. Aceasta proportie ar face ca in 20-30 de ani, cei care vor decide politica si economia acestei tari sa nu fie urmasii colonistilor ce au cucerit continentul acum cateva sute de ani.

sursa