sâmbătă, 18 iunie 2011

Duminica Tuturor Sfintilor

Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi şi Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri. Iar de cel ce se va lepăda de Mine înaintea oamenilor şi Eu Mă voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri. Nu socotiţi că am venit să aduc pace pe pământ; n-am venit să aduc pace, ci sabie. Căci am venit să despart pe fiu de tatăl său, pe fiică de mama sa, pe noră de soacra sa.

Cel ce iubeşte pe tată ori pe mamă mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine; cel ce iubeşte pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine. Şi cel ce nu-şi ia crucea şi nu-Mi urmează Mie nu este vrednic de Mine.

Atunci Petru, răspunzând, I-a zis: Iată noi am lăsat toate şi Ţi-am urmat Ţie. Cu noi oare ce va fi ? Iar Iisus le-a zis: Adevărat zic vouă că voi cei ce Mi-aţi urmat Mie, la înnoirea lumii, când Fiul Omului va şedea pe tronul slavei Sale, veţi şedea şi voi pe douăsprezece tronuri, judecând cele douăsprezece seminţii ale lui Israel. Şi oricine a lăsat case sau fraţi, sau surori, sau tată, sau mamă, sau femeie, sau copii, sau ţarine, pentru numele Meu, înmulţit va lua înapoi şi va moşteni viaţa veşnică. Şi mulţi dintâi vor fi pe urmă, şi cei de pe urmă vor fi întâi. (Evanghelia dupa Matei,10, 32-35; 37-38; 19, 27-30)

Minunat este Dumnezeu întru sfinţii Săi!

Biserica prăznuieşte anume această Duminică a tuturor Sfinţilor în prima duminică după Pogorârea Duhului Sfânt, ca să ne înveţe: că apostolii, ca şi toţi sfinţii, s-au arătat cei mai mari eroi din istoria neamului omenesc, nu atât prin propriile puteri cât prin binecuvântata putere a Duhului Sfânt. Ei s-au hrănit cu pâinea lui Dumnezeu, s-au înzestrat cu purtarea de grijă a lui Dumnezeu, s-au înarmat cu armele lui Dumnezeu. Numai aşa au putut să stăruiască în luptă, să îndure totul şi să biruiască în toate.

Sfântul Macarie Egipteanul ne învaţă, din trăirea lui, că omul trebuie să se îndeletnicească îndelung cu fapta cea bună, cu mare strădanie şi hotărâre; abia atunci „Dumnezeu vine şi se salăşluieşte in el, şi el în Domnul, şi Domnul Insusi seamana intrinsul poruncile Sale, umplându-l de roade duhovniceşti” (Omilia 19)

Ca şi pilda apostolilor, pilda tuturor sfinţilor ne înfăţişează preadulcele şi marele adevăr că Dumnezeu nu-Si trimite slujitorii la paşune fără hrană, nici fiii la câmp fără unelte, nici soldaţii la bătalie fără arme.

Slavă fie Domnului preaînalt, care slăveşte pe sfintii Săi întru biruinţă si Se slăveşte întrînsii!

„Si mulţi dintai vor fi pe urmă, şi cei de pe urmă vor fi întâi”.

Astfel încheie Domnul profeticul Său cuvânt către apostoli, cuvânt ce s-a implinit şi se împlineşte până astăzi, având însă a-şi primi suprema împlinire abia la Judecata de Apoi. Apostolii erau priviţi ca „cei de pe urmă” în Israel, pe când fariseii şi toţi făţarnicii prigoniţi ai apostolilor erau „cei dintâi”: „Am ajuns ca gunoiul lumii, ca maturătura tuturor, până astăzi” (I Corinteni 4,13).

Dar apostolii au ajuns cei dintâi, iar prigonitorii lor cei din urmă, şi în cer si pe pămant. Vânzătorul Iuda era printre cei dintâi, dar prin trădarea lui Dumnezeu a ajuns cel din urmă. Mulţi sfinţi erau socotiţi codaşi, dar au ajuns în frunte, în vreme ce chinuitorii şi batjocoritorii lor au căzut din cinstea ce-o aveau în ochii lumii şi sunt ultimii înaintea feţei lui Dumnezeu. Atunci, la Infricoşatul Judeţ, se va descoperi că foarte, foarte mulţi care sunt astăzi priviţi ca cei dintâi între noi, vor coborî pe treapta cea mai de pe urmă, iar mulţi din cei ce singuri se socotesc si sunt socotiţi si de lume a fi ultimii, se vor inălţa si vor fi cei dintâi.

Cuvântul acesta are si un înţeles lăuntric.

In noi, în fiecare, se dă o luptă între omul nostru de jos si cel de sus. Când în noi stăpâneste ceea ce este josnic, grosolan, păcătos şi şovăielnic, atunci omul cel de jos este cel dintâi şi are întâietate asupra omului de sus.

Dacă omul îşi mărturiseşte păcatele, se căieşte si primeşte împărtăşire de Hristos cel viu, atunci omul de jos cade si este cel din urmă, pe când cel nobil se ridică de pe ultimul loc pe primul.

Şi, dimpotrivă, când în noi domneşte frumuseţea şi înălţimea lui Hristos, în smerenie si ascultare către Domnul, în credinţă şi fapte bune, atunci omul cel de sus stă la locul lui, care este al întâietăţii, iar omul de jos pe locul cel mai de jos.

Dar, vai, se poate întâmpla ca astfel fiind, omul bun si evlavios să se bizuie prea mult pe sine, de unde se naşte mândria, iar din mândrie toate relele prin care josnicul se proţăpeşte iarăşi deasupra iar omul nobil e împins în ultimul rând. Si aşa cel din urmă ajunge întâiul, iar întâiul cel din urmă.

Trebuie de aceea să fim neîncetat cu luare-aminte de sine, si sa nu ne încredem prea mult în noi înşine, ci toată nădejdea să ne-o punem, cu rugăciune, în Domnul şi în biruitoarele Sale arme de har.

„Toate le pot întru Hristos, cel ce mă îmbracă cu putere” (Filipeni 4, 13), zice Apostolul Pavel.

Toate le putem, O, atotputernice Doamne, prin Tine si prin puterea Ta dăinuitoare în noi.

Nu putem nimic de la noi înşine, afară doar de păcat. Fără Tine suntem flămânzi, fără Tine suntem goi, Părinte. Suntem slabi si neînarmaţi fără Tine, Conducătorul nostru în luptă. Cu Tine avem toate si putem toate, O, Mântuitorul nostru cel nebiruit.

Cu mulţumită pentru toate, ne rugăm Ţie: nu ne trece cu vederea, nu-Ti întoarce ajutorul de la noi cât vom trăi! Ţie se cuvine slava, O, Doamne Iisuse, împreună cu Tatăl si cu Sfântul Duh, Treimea cea deofiintă si nedespărţită, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

vineri, 17 iunie 2011

Budapesta-si schimbă steagul, dar năravul ?

Budapesta isi va schimba steagul, deoarece cel actual, cu culorile rosu, galben si albastru, poate fi usor confundat cu drapelul national al Romaniei, a declarat joi primarul capitalei Ungariei, Istvan Tarlos, citat de politics.hu. Decretul privind noua emblemă a Budapestei a fost definitivat si va fi supus votului martea viitoare, a precizat acesta.

Noul steag va fi alb si va avea pe margini triunghiuri rosii, albe si verzi, iar in centru stema Budapestei.(Hotnews)

PS. Oricate steaguri, partide si stăpani ar schimba, noi trebuie sa fim atenti si să-i privim pe unguri exact asa cum sunt ei. Adica neprietenii nostri(ca sa ma exprim frumos). Acum nu mai pot afirma ca poetul national, că tot ce miscă in tara asta imi e prieten numai mie, pentru că prea multi si prea multe s-au vandut din avutia noastra. Dar noi cei putini, care incă avem "iubirea de mosie", trebuie sa incepem sa contăm!

miercuri, 15 iunie 2011

Sa râdem cu senatul Romaniei

Senatorii au votat miercuri o lege prin care orasul Constanta este declarat "oras - martir" al Revolutiei din 1989!!!

"In semn de cinstire, pentru jertfele date si pentru eroismul manifestat in lupta pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, municipiul Constanta se declara Oras-martir al Revolutiei din decembrie 1989", se arata in textul legii.(ziare,com)

Sincer, nu am auzit sa fi fost capturat, arestat, condamnat vreun terorist in Constanta. In schimb, stiu ca datorita diversiunilor cu teroristi, rusi, ape otravite, lunetisti si a haosului generalizat, oameni s-au impuscat intre ei. Dumnezeu sa-i ierte! Chiar si in aceste circumstante, sa declari Constanta "oras martir" mi se pare o comedie.

Vremea tradatorilor

Dupa Pacepa si Raceanu, un alt tradator de tara isi recapata drepturile de roman. Este vorba de Constantin Rauta care prin '73 a fugit cu valiza diplomatica cu tot. Dupa ce ca din cauza tradarii sale au murit patrioti romani si Romania a suferit prejudicii grave, parca vad ca individul va cere averi si pensii retroactive, ca rasplata pentru gestul sau criminal.

Vezi si

Vanzatori de tara, iubitori de arginti

luni, 13 iunie 2011

Sfarsitul unei lumi?

Harold Camping, 89 de ani, predicatorul de radio care a avertizat ca lumea se va termina pe 21 mai a fost spitalizat dupa ce a suferit un accident vascular cerebral. Desi profetia sa nu s-a implinit, el a revenit spunând că va veni sfârşitul pe 21 octombrie.

PS. Sau probabil ca el s-a referit la sfarsitul propriei sale lumi?