sâmbătă, 26 martie 2011

Duminica Sfintei Cruci

Şi chemând la Sine mulţimea, împreună cu ucenicii Săi, le-a zis: Oricine voieşte să vină după Mine să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie. Căci cine va voi să-şi scape sufletul îl va pierde, iar cine va pierde sufletul Său pentru Mine şi pentru Evanghelie, acela îl va scăpa. Căci ce-i foloseşte omului să câştige lumea întreagă, dacă-şi pierde sufletul? Sau ce ar putea să dea omul, în schimb, pentru sufletul său? Căci de cel ce se va ruşina de Mine şi de cuvintele Mele, în neamul acesta desfrânat şi păcătos, şi Fiul Omului Se va ruşina de el, când va veni întru slava Tatălui său cu sfinţii îngeri.

Şi le zicea lor: Adevărat grăiesc vouă că sunt unii, din cei ce stau aici, care nu vor gusta moartea, până ce nu vor vedea împărăţia lui Dumnezeu, venind întru putere.

Marcu 8, 34-38; 9, 1


Ce înseamnă aceasta: să-ţi iei crucea?

Aceasta înseamnă primirea de bunăvoie a fiecărui mijloc de vindecare care ni se dă  din mâna lui Dumnezeu, oricât de amar ar putea fi.

Cad nenorociri mari asupra ta? Fă ascultare faţă de Voia lui Dumnezeu, aşa cum a făcut Noe. Ţi se cere jertfă? Aşează-te în mâinile lui Dumnezeu cu aceeaşi credinţă pe care a avut-o Avraam, atunci când a mers ca să-şi jertfească fiul. Ţi s-a năruit gospodăria? Ţi-au murit copiii dintr-odată? Îndură toate cu răbdare, lipindu-te de Dumnezeu în inima ta, aşa cum a făcut Iov. Te părăsesc prietenii şi te-au împresurat duşmanii? Rabdă toate fără cârteală şi cu credinţa că ajutorul lui Dumnezeu este aproape, aşa cum au făcut Apostolii. Eşti trimis la moarte pentru Hristos? Mulţumeşte-I lui Dumnezeu pentru asemena cinste, ca miile de mucenici creştini.

Nu se va cere de la tine nimic ce nu a mai fost înainte, ci tu vei urma mai degrabă exemplul multora - apostoli, sfinţi, mărturisitori şi mucenici - care au făcut Voia lui Hristos. Mai mult decât atât, trebuie să ştim că umblând după răstignirea noastră, Domnul vrea răstignirea omului celui vechi, a omului alcătuit din obiceiurile cele rele şi din slujirea păcatului. Căci, prin această răstignire, omul cel vechi, deopotrivă cu animalul, este trimis la moarte, iar omul cel nou, alcătuit după asemănarea şi nemurirea lui Dumnezeu, se înalţă la viaţă. După cum  spune Apostolul: “Omul cel vechi a fost răstignit” şi lămureşte de îndată de ce: “pentru a nu mai fi robi ai păcatului” (Romani 6:6).

Crucea este grea pentru omul cel vechi, trupesc, grea pentru un trup „cu patimi şi cu pofte„ (Galateni 5:24), dar nu este grea pentru omul cel duhovnicesc.

Crucea „pentru cei ce pier, este nebunie; iar pentru cei ce ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu” (I Corinteni 1:18). De aceea noi ne lăudăm în Crucea lui Hristos şi în crucea pe care o purtăm pentru El. Domnul nu caută ca noi să luăm Crucea Lui, ci pe a noastră. Crucea Lui este cea mai grea. El nu a fost răstignit pentru păcatele Lui, ci pentru ale noastre şi, de aceea Crucea Lui este cea mai grea. Noi suntem răstigniţi pentru propriile noastre păcate: de aceea crucea noastră este mai uşoară. Şi, când suferinţele noastre sunt cele mai mari, nu trebuie să spunem că sunt prea mari, că depăşesc toate limitele. Dumnezeu este viu şi El cunoaşte măsura suferinţei noastre şi nu ne va lăsa să suferim mai mult decat ne stă în putinţă să răbdăm.

Măsura suferinţei noastre nu este mai puţin rânduită şi socotită,  decât este rânduită şi socotită măsura zilei şi a nopţii, sau decât sunt măsurile stelelor în mersul lor. Sporeşte suferinţa noastră? Se face mai grea crucea noastră? Puterea lui Dumnezeu este cea mai mare, după cum spune Apostolul: “Că precum prisosesc pătimirile lui Hristos întru noi, aşa prisoseşte prin Hristos şi mângâierea noastră.” (II Corinteni 1:5).
- - - - - -- - -- - - -- -- 
Dacă dorim cu adevărat, putem şi noi vedea Împărăţia lui Dumnezeu venind întru putere şi slavă, înainte de a gusta moartea. Împrejurările în care aceasta ni se va descoperi, sunt arătate cu limpezime în Evanghelia de astăzi. Să ne ostenim să ne pierdem sufletul nostru cel vechi, viaţa noastră păcătoasă, şi să învăţăm că este mai mare preţ pentru om să-şi scape sufletul său, decât să câştige lumea întreagă.

Aşa ne vom învrednici prin mila lui Dumnezeu, să vedem Împărăţia lui Dumnezeu, întru putere mare şi fără de asemănare întru slavă, unde îngerii, dimpreună cu sfinţii, dau slavă Dumnezeului Celui viu, zi şi noapte: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh - Treimii celei deofiinţă şi nedespărţite, acum şi pururea şi-n vecii vecilor. Amin.

Sf. Nicolae Velimirovici - fragment din predica la Duminica a III-a din Postul Mare

Moartea, ca mijloc de promovare

Cinstirea eroilor a fost si este o datorie de onoare a noastra, a celor ce am beneficiat de pe urma jertfei acestora. Monumente, placi comemorative, decoratii si carti document stau ca marturie a omagiului adus aparatorilor tarii si a celor care au luptat pentru valorile supreme ale poporului si statului nostru.

Acum cateva zile, un tramvai din Iasi a zdrobit un autoturism in care se afla un gardian(acum ii zice agent de penitenciar) si o asistenta medicala. Gardianul a decedat pe loc. Imediat purtatoarea de cuvant a penitenciarului Iasi a anuntat inaintarea acestuia in grad post mortem. Am toata compasiunea pentru familia celui decedat in accident, dar pur si simplu nu pot intelege promovarea care s-a facut. Nici onorurile militare de la inmormantarea acestuia. "Lupta" cu tramvaiul nici nu a existat, a fost pur si simplu un accident nefericit. Daca in pamantul tarii zac sute de mii de eroi care nu au avut parte de onoruri militare si care nu au fost inaintati in grad, cu atat mai stupid mi se pare actul acesta .

joi, 24 martie 2011

Buna Vestire

Iar dupa aceste zile, Elisabeta, femeia lui, a zamislit si cinci luni s-a tainuit pe sine, zicând: Ca asa mi-a facut mie Domnul în zilele în care a socotit sa ridice dintre oameni ocara mea. Iar în a sasea luna a fost trimis îngerul Gavriil de la Dumnezeu, într-o cetate din Galileea, al carei nume era Nazaret, catre o fecioara logodita cu un barbat care se chema Iosif, din casa lui David; iar numele fecioarei era Maria.

Si intrând îngerul la ea, a zis: Bucura-te, ceea ce esti plina de har, Domnul este cu tine. Binecuvântata esti tu între femei. Iar ea, vazându-l, s-a tulburat de cuvântul lui si cugeta în sine: Ce fel de închinaciune poate sa fie aceasta?

Si îngerul i-a zis: Nu te teme, Marie, caci ai aflat har la Dumnezeu. Si iata vei lua în pântece si vei naste fiu si vei chema numele lui Iisus. Acesta va fi mare si Fiul Celui Preaînalt Se va chema si Domnul Dumnezeu Îi va da Lui tronul lui David, parintele Sau. Si va împarati peste casa lui Iacov în veci si împaratia Lui nu va avea sfârsit.

Si a zis Maria catre înger: Cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu stiu de barbat? Si raspunzând îngerul, i-a zis: Duhul Sfânt se va pogorî peste tine si puterea Celui Preaînalt te va umbri; pentru aceea si Sfântul care Se va naste din tine Fiul lui Dumnezeu Se va chema. Si iata, Elisabeta, rudenia ta, a zamislit si ea fiu la batrânetea ei si aceasta este a sasea luna pentru ea, cea numita stearpa. Ca la Dumnezeu nimic nu este cu neputinta.

Si a zis Maria: Iata roaba Domnului. Fie mie dupa cuvântul tau! Si îngerul a plecat de la ea.


LUCA 1:24-38


"Pe Tine, Cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu Te mărim"

Buna vestire a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu este unul dintre cele mai mari evenimente din istoria lumii, pe care o prăznuim acum nu doar cu bucurie şi cu dragoste, ci şi cu frică plină de cutremur, fiindcă aceasta este „începătura”, adică începutul mântuirii noastre. Nu voi mai repovesti marea, unica în istoria lumii, convorbire dintre Arhanghelul Gavriil şi Preasfânta Fecioară Maria; mă voi opri doar asupra cuvintelor: Duhul Sfânt Se va pogorî peste Tine şi puterea Celui Preaînalt Te va umbri; pentru aceea şi Sfântul Care Se va naşte din Tine, Fiul lui Dumnezeu Se va chema (Lc. l, 35).

Nimeni, niciodată, de la facerea lumii şi până la sfârşitul ei, nu s-a născut şi nu se va mai naşte ca Dumnezeu-Omul Iisus Hristos. Nimeni, niciodată, nu s-a născut fără sămânţă bărbătească. Nimeni nu s-a născut şi nu se va mai naşte prin pogorârea Sfântului Duh. În nimeni, niciodată, nu S-a sălăşluit Duhul lui Dumnezeu cu o asemenea plinătate desăvârşită cum S-a sălăşluit în Preasfânta Fecioară Maria. Pe nimeni nu l-a umbrit puterea Celui Preaînalt şi aceasta n-a sfinţit nici un pântece de mamă cu atâta deplinătate şi putere cum a sfinţit pântecele Preasfintei Fecioare.

Să vă amintiţi ce vă spun despre unirea deplină a Duhului lui Dumnezeu cu fiinţa omenească a Mariei.

Duhul şi sufletul omenesc îşi au începutul în Duhul lui Dumnezeu, fiindcă în primul capitol al Sfintei Biblii se spune că Dumnezeu L-a făcut pe omul cel dintâi, Adam, din ţărâna pământului şi a suflat în faţa lui suflare de viaţă. Cu Duhul lui Dumnezeu poate avea împărtăşire duhul omenesc, care de la El îşi are obârşia, la fel cum în natură au împărtăşire toate cele înrudite între ele. Despre putinţa strânsei împărtăşiri cu Dumnezeu ştim din cuvintele rostite de însuşi Domnul nostru Iisus Hristos: Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi, şi vom veni la el, şi locaş la el vom face (In. 14, 23). Şi apostolul Pavel îi întreabă, ai zice cu mirare, pe creştinii din Corint: Nu ştiţi, oare, că voi sunteţi templu al lui Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi? (l Cor. 3, 16).

Din Vieţile Sfinţilor se ştie în ce împărtăşire îndeaproape cu Dumnezeu îşi petreceau aceştia sfânta lor viaţă, fiind locaşuri ale Duhului Dumnezeiesc – dar nici această adâncă împărtăşire cu Dumnezeu nu poate fi pusă alături de starea harică cea mai presus de îngeri şi de arhangheli în care s-a aflat Preasfânta Fecioară Maria după ce Duhul Sfânt S-a pogorât asupra ei. Lucrul acesta nu l-a înţeles sau, pesemne, n-a vrut să-l înţeleagă nefericitul eretic Nestorie, care spunea că Preasfânta Născătoare de Dumnezeu ar fi născut pe omul simplu Iisus Hristos, cu care Dumnezeu S-ar fi unit doar mai apoi, şi ca atare el o numea pe Fecioara Maria Născătoare de Hristos, nu Născătoare de Dumnezeu.

Dacă Nestorie ar fi avut câtuşi de puţină dreptate, ar fi însemnat că Domnul nostru Iisus Hristos nu ar fi Fiul lui Dumnezeu şi Dumnezeu-Om, ci numai unul dintre numeroşii sfinţi mari cărora trebuie să li se dea numele de adevărate temple şi locaşuri ale Tatălui şi ale Fiului şi ale Duhului Sfânt din pricina nemărginitei lor iubiri faţă de Dumnezeu şi a împlinirii desăvârşite a tuturor poruncilor lui Hristos. Precum vedeţi, Nestorie şi-a meritat anatema din partea celui de-al Treilea Sinod Ecumenic.

Cu aceasta aş putea să-mi închei cuvântul de laudă închinat acestui mare praznic al Bunei Vestiri, însă nu vreau să las nebăgate în seamă cuvintele Arhanghelului Gavriil, care pătrund în orice inimă curată: Bucură-Te, Ceea ce eşti plină de har! Domnul este cu Tine! Spuneţi-mi, voi toţi, cei de un suflet cu mine: poate fi pentru voi vreo bucurie mai înaltă şi mai curată decât înţelegerea şi chiar simţirea faptului că Domnul este cu voi, că El va îndrăgit pentru împlinirea poruncilor Lui, că El va veni la voi cu Tatăl Său Cel fără de început şi îşi va face sălaş în voi?

Domnul şi Dumnezeul nostru Iisus Hristos să vă învrednicească pe voi pe toţi, cu rugăciunile Preasfintei şi Preacuratei Fecioare Maria, de această preaînaltă fericire şi bucurie!

1957

Sf. Luca al Crimeei – “La porţile Postului Mare. Predici la Triod”

Starea de sluga

Romania pleaca la razboi. Nu, nu pleaca ca un erou viteaz, nici macar pe post de scutier. Romania pleaca pe post de paznic neinarmat. Cu fregata de doi bani pe care o detinem, putem doar sta in largul marii Mediterana si observa plute cu libieni care vor sa-si gaseasca fericirea in Occidentul satul de emigranti, care nu vor produce nimic niciodata, ci vor stoarce statele vestice de tot felul de ajutoare sociale. Decizia Consiliului Suprem de Aparare a Tarii isi contrazice insasi numele. "Consiliul de Aparare a Tarii". Cine ne-a agresat? Ce cautam in Irak, Afganistan si in largul coastelor Libiei?

Daca pe vremuri aveam o politica externa si oameni  care erau respectati in toata lumea, am ajuns batjocura lumii, prin atitudinea slugarnica si tematoare de care dam dovada. Suntem complici la calcarea in picioare a suveranitatii si libertatii altor popoare, cu atat mai mult cu cat, cel mai probabil, va urma invazia terestra. In aceste momente, nu am motive sa ma simt mandru de tara mea.

miercuri, 23 martie 2011

Miercurea fara cuvinte

La rubrica aceasta voi posta doar fotografii facute de mine.

luni, 21 martie 2011

Rusine nationala

Daca pana acum hotii si curvele ne duceau faima peste hotare, uite si un parlamentar european, penibilul Adrian Severin, vrea sa arate lumii ca romanii "e corupti". S-a vandut rapid pentru 12000 de euro. Iata filmul realizat de Sunday Times, despre care Severin afirma complet neconvingator ca este trucat:

Pe cine vrei sa pacalesti Adriane?
DEMISIA!!!

duminică, 20 martie 2011

Un razboi inegal si ilegal sau cum sa furi petrolul unei tari

Coalitia monstruoasa formata din mai multe tari, avand ca varf de lance tocmai state si conducatori corupti  in care Libia a pompat bani si investitii(Franta si Italia) a inceput sa bombardeze o tara care depusese armele de doua zile. Ce bombardeaza acesti criminali "cu legitimatie"? Industria si infrastructura. Printre altele, si oameni nevinovati.

Cu ajutorul unor triburi corupte cu bani, s-a creat motivul. Consiliul National Tranzitional din Libia, guvernul ad-hoc al rebelilor a fost recunoscut de Sarkozy, o tampenie fara seaman. Pentru un pumn de arginti acesti rebeli si-au vandut de fapt tara si resursele, s-au lasat folositi si au dat o anumita "legitimitate" coalitiei.

"Aceasta este de fapt un "conflict" foarte manipulat şi oamenii din Libia vor suferi cel mai mult si nu va dura foarte mult timp pana cand adevarata revolta populara va realiza că nu mai au nici un control asupra ţării lor, deoarece Statele Unite, Franţa, Italia şi Marea Britanie l-au preluat" spune fostul corespondent de razboi si investigator ONU Keith Harmon Snow pentru RT.

Asa-zisa misiune in Libia a occidentului nu are nimic umanitar. Populatia Libiei avea cel mai ridicat nivel de trai din zona, cel mai bun sistem de sanatate, cea mai mare speranta de viata, educatie la nivel occidental. Ce va urma? Scenariul binecunoscut. Tara se va indatora pentru refacere, tulburari interne fara sfarsit, foame, mizerie. Petrolul isi ia ramas bun!

Rusia cere incetarea focului. Cam tarziu. De ce nu s-a opus in consiliul de securitate ONU, ca doar stia ce va urma? De ce nu s-a opus China? Atitudini ciudate si duplicitare. Secretarul Ligii Arabe dar si Uniunea Africana cer incetarea imediata a focului. Au realizat marea porcarie ce se petrece. Azi in Libia, maine oriunde!

Intre timp la posturile noastre de televiziune apar tot felul de "experti", care mai de care mai ridicoli. Printre ei, cu o atitudine absolut sideranta si idioata, CT Popescu. El aproba atacul criminal. Doar Claudiu Saftoiu, intr-un moment de sinceritate spune ca "un lucru este cert, se subtiaza controlul tarilor arabe asupra petrolului" Si are dreptate. Acestia(arabii) vor deveni doar sclavi pe plantatia Noii Ordini Mondiale. Ca dealtfel noi toti.

Vezi si:
Sarkozy, banii inapoi!
Libia, o operatiune NATO?
Dar oamenii?
Dezinformarea si deformarea istoriei
Poveste cu revolutii
Marea cacealma