sâmbătă, 8 ianuarie 2011

Duminica după Botezul Domnului (Începutul propovăduirii Domnului)

Iubiti credinciosi,

Astăzi, Biserica noastră sărbătoreste începutul propovăduirii Domnului Iisus.

El a fost anuntat si asteptat timp de mii de ani de prooroci si de poporul evreu. Ultimul dintre proorocii care i-au anuntat venirea, si care i-a si pregătit calea a fost Ioan Botezătorul. După ce acesta a fost închis de Irod, Mântuitorul venit să locuiască în orasul Capernaum (orasul mângâierii), totodată începând să-i învete pe oameni.

Sfânta Scriptură spune foarte frumos că, până să ne învete Iisus, ne aflam în întuneric, în întunericul păcatelor, ignorantei si necunoasterii: “Poporul care stătea în întuneric a văzut lumină mare si celor ce sedeau în latura si în umbra mortii lumină le-a răsărit ”(Matei 4:16). Evident că lumina despre care se vorbeste aici este Domnul Iisus, care ne aduce vestea cea bună ce ne luminează sufletele si mintea dacă o urmăm, si ne eliberează de sub stăpânirea diavolului.

Dar oare în ce consta predica Domnului Iisus, ce le spunea oamenilor? În versetul 17, vedem că Iisus îi îndemna pe oameni să-si schimbe vietile, pentru a-L putea primi pe Dumnezeu în sufletele lor, pentru a se putea apropia de El: “Pocăiti-vă că s-a apropiat împărătia cerurilor”(Matei 4:17).

Învătăturile Mântuitorului sau Evanghelia se păstrează si în ziua de azi, la aproape 2000 de ani de la moartea Sa. Cu ajutorul scrierilor Apostolilor cuprinse în Sfânta Scriptură si a Sfintei Traditii, ne-au fost transmise si nouă învătăturile lui Iisus. Biblia sau Sfânta Scriptură este o colectie de scrieri redactate sub insuflarea Duhului Sfânt. Aceasta are două părti: Vechiul Testament si Noul Testament.

Vechiul Testament a servit la pregătirea omenirii pentru venirea lui Iisus, de aceea Sf.Pavel îl numeste “pedagog către Hristos”(Galateni 3:24). El cuprinde istoria omenirii de la Facerea lumii până la Nasterea Domnului. Noul Testament cuprinde scrierile Sfintilor Apostoli ce descriu viata lui Iisus si a Bisericii Sale.

Este de datoria noastră să citim Sfânta Scriptură, si mai ales Noul Testament, însă nu putem să interpretăm după bunul plac textele Sfinte: “unele lucruri sunt cu anevoie de înteles, pe care cei nestiutori si neîntăriti le răstălmăcesc… spre a lor pierzare”(II Petru 3:16). Sau “Cum voi putea să înteleg dacă nu mă va povătui cineva?”(Fapte 8:31) spune un famen egiptean, Apostolului Filip. Dacă în acele timpuri, la câtiva ani doar după moartea Domnului, aveau nevoie de călăuzire pentru a întelege, dacă si Apostolii aveau nevoie de fiecare dată când Iisus spunea pilde de explicarea lor, cu atât mai mult noi.

Din păcate, multi nu au înteles acest lucru, si din mândrie, încercând să demonstreze că ei pot întelege Scripturile singuri, s-au depărtat de dreapta credintă a Domnului, si mai grav este că au atras cu ei si pe alti crestini nestiutori. Din fericire pentru noi, Biserica noastră este singura care a păstrat neschimbată învătătura Domnului Iisus, pe care a primit-o direct de la Apostoli, si anume de la Sfintii Andrei si Filip, strămosilor nostri.

Dar Biblia nu cuprinde întreaga învătătură a Domnului: “sunt si multe alte lucruri pe care le-a făcut Iisus si care, dacă s-ar fi scris cu de-amănuntul, lumea aceasta n-ar cuprinde cărtile ce s-ar fi scris”(Ioan 21:25). De la bun început Evanghelia a fost transmisă prin viu grai: “Mergând învătati toate neamurile botezându-le în numele Tatălui si al Fiului si al Sfântului Duh”(Matei 28:19-20), “fratilor stati neclintiti si tineti predaniile pe care le-ati învătat, fie prin cuvânt, fie prin epistola noastră”(II Tesaloniceni 2:15).

Sfânta Traditie cuprinde toate adevărurile pe care ni le-a descoperit Dumnezeu si care au fost predate pe cale orală de către Mântuitorul si Apostoli, fiind apoi consemnate si păstrate de Biserică până în zilele noastre în:
-Simbolul de credintă
-Canoanele apostolice
-Învătăturile celor 7 Sinoade ecumenice
-Scrierile Sfintilor Părintă
-Cărtile de slujbă
-Mărturiile istorice si arheologice.

Aceste mărturii rămase neschimbate, ne ajută pe noi să distingem acum între traditiile autentice si cele false.

Iubiti credinciosi,
În încheiere as vrea să îl citez pe Augustin care spune “Ieri întelegeai putin, azi întelegi mai mult, mâine cu mult mai mult. Fă să crească în tine lumina lui Dumnezeu cel de-a pururi desăvârsit”.

AMIN!

Ora de religie

Niciun comentariu: