duminică, 26 aprilie 2009

Nu cred până nu văd

Iubiţi fraţi şi surori, astăzi se încheie sărbătoarea Paştilor, deşi continuăm să cântăm imnuri pascale de bucurie până la sărbătoarea Înălţării la Cer a Domnului nostru. Numim această săptămână de după Paşti “Săptămâna Luminată”, din latinescul “Dominica in Albis”, pentru că în vechime noii botezaţi purtau haine albe din ziua botezului lor, Sâmbăta Mare, până în această a doua Duminică după Paşti. Această zi ne este cunoscută şi ca Duminica Tomii, deoarece la opt zile după ce Cristos le-a apărut pentru prima oară apostolilor Săi, Toma nefiind prezent şi refuzând să creadă, El le-a apărut tuturor discipolilor, şi i-a spus lui Toma: “Adu degetul tău încoace şi vezi mâinile Mele şi adu mâna ta şi o pune în coasta Mea şi nu fi necredincios ci credincios” (Ioan 20,27)._ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cu toate acestea, atât de mare este grija lui Cristos pentru un suflet, iubiţii mei, încât vine cu bunăvoinţă la Toma necredinciosul, permiţându-i să îl vadă şi să îl atingă, şi astfel să verifice adevărul învierii. “Nu fi necredincios”, îi spune El, “ci credincios”. Sf. Ioan Gură de Aur scrie: “Privind la infidelitatea discipolilor, vedem şi înţelegem marea iubire a Domnului nostru, care s-a coborât pe Sine până la a se lăsa încercat de un discipol necredincios”. Când Toma l-a văzut pe Domnul, a crezut pe loc, exclamând: “Domnul meu şi Dumnezeul meu!” Răspunsul lui Isus este destinat fiecăruia dintre noi: “Fericiţi cei ce n-au văzut şi au crezut!” (Ioan 20,29). “Crede în Domnul Isus şi te vei mântui” (Fapte 16,31).

Pr. George Dimopoulos (predici.cnet.ro)

Niciun comentariu: